commercial purposes vastu

commercial purposes vastu வாஸ்து விஷயத்தில் ஒரு இடம் உங்களுக்கு இருக்கின்றது அதனை சொந்த உபயோகத்திற்கு கட்டலாமா? அல்லது வியாபார நோக்கத்தில் கட்டிடத்தை கட்டலாமா? என்று முடிவு செய்யும் பொழுது அந்த இடத்தின் நீள அகலங்கள் மிக மிக முக்கியம். அது தெற்கு வடக்கு நீளமாக இருக்கும் பொழுது தாரளமாக சொந்த உபயோகத்திற்கு கட்டிக் கொள்ளலாம். அதே சமயம் கிழக்கு மேற்கு நீளமாக இருக்கும் பொழுது, அதனை வியாபாரம் சார்ந்த வகைக்கு கட்டிக் கொள்வது நலம். ஒருவேளை …

commercial purposes vastu Read More »

Loading