இடம் வாங்க சகுன நிமித்தங்கள் | மனையை தேர்வு செய்யும் முன் | empty land purchase vastu rules chennai

இடம் வாங்கும்போது இதனை கவனிக்க வேண்டும் என்பது பற்றி தெரிந்துகொள்வோம். மனைகள் வாங்கும் பொழுது அந்த நேரத்திற்கு அந்த மனையை பார்வையிட செல்லும் பொழுது சகுனங்கள் என்பது மிக மிக முக்கியம் . அந்த வகையில் கல்யாண கோலம் பெண் அழைத்து வருதல், நாதஸ்வர இசை, ஆலய மணியின் ஓசை, கோயிலில் பூஜை நடப்பது, சுமங்கலிகள் கூட்டமாக வருவது, தம்பதிகள் சகிதமாக வருவது, பசு மாடு ,பசு கன்று ஒன்றாக இருத்தல், நாய்கள் சந்தோசமாக விளையாடுதல் ,திருமணத்திற்கு …

இடம் வாங்க சகுன நிமித்தங்கள் | மனையை தேர்வு செய்யும் முன் | empty land purchase vastu rules chennai Read More »

Loading