போர்டிகோ வாஸ்து

இருப்பிட வாஸ்து போர்டிகோ | போர்டிகோ | portico Vastu tamil | iruppida vastu portico chennai vastu

போர்டிகோ வாஸ்து,portico Vastu tamil,இருப்பிட வாஸ்து போர்டிகோ,iruppida vastu portico,வாஸ்து வராந்தா,Vasthu &science,Some Necessary Facts For Portico Vastu,Vastu Tips for Portico, vastu tips for porch or portico,Vastu Shastra for Portico,தெற்கு வீடு வாஸ்து போர்டிகோ,மேற்கு வீடு வாஸ்து போர்டிகோ,வாஸ்து: போர்டிகோ ஆசை,முன் முகப்பு மண்டபங்கள் வாஸ்து,ஆகமசாஸ்த்ர ஆலய வாஸ்து ,As per Vastu Portico with 4 pillars, vastu for portico in tamil, portico vastu for …

இருப்பிட வாஸ்து போர்டிகோ | போர்டிகோ | portico Vastu tamil | iruppida vastu portico chennai vastu Read More »

Loading

வாஸ்து போர்ட்டிக்கோ | Portico Vastu | chennaivastu

வாஸ்துவின் ரீதியாக முன்முகப்பு மண்டபங்கள் என்கிற  போர்டிகோ என்கிற ஒரு விஷயம் வீடுகள் சார்ந்த கட்டடங்களில், அலுவலகம் சார்ந்த கட்டடங்களில், தொழிற்சாலை சார்ந்த கட்டடங்களில், எதிர்மறையாக பார்க்கப்படுகிறது. எந்த இடமாக இருந்தாலும், அந்தக் கட்டடத்தில் ஒரு தூண் நிறுத்தி சிறந்த அமைப்பில் போர்டிகோ என்கிற விஷயத்தை நிறுத்தும் பொழுது வாஸ்துவின் ரீதியாக தவறு என்று சொல்வேன். மனித வாழ்க்கையில் வீடு என்பது அழகு படுத்துகிற விஷயம் கிடையாது. வாழ்க்கை என்பது அழகாக வாழக் கூடிய விஷயம். இதற்காக …

வாஸ்து போர்ட்டிக்கோ | Portico Vastu | chennaivastu Read More »

Loading