Madras Vastu Consultant

Madras Vastu Consultant

தினசரி நாள்காட்டி 6.1.2024 சோபக்ருது மார்கழி மாதம். 21ந் தேதி சனிக்கிழமை இரவு 12.43 வரை தே.தசமி திதி.பிறகு  தே.ஏகாதசி திதி. இரவு 9.09  வரை சுவாதி பிறகு விசாகம் நட்சத்திரம்.

Madras Vastu Consultant,

Best Vastu consultant in Chennai,

Vastu consultant Chennai,

Vastu consultant fees Chennai,

Free Vastu consultant in Chennai,

ராகுநேரம் 9-10.30am
எமகண்டம்.1.30-3pm
குளிகை 6-7.30am

இன்று நல்ல நேரங்கள்:
4.30-6am 7-7.30am 10.30am-1 pm  5-7.30pm 9-10pm

இன்று  நாள் முழுவதும் முழுவதும்  யோகநாள்.

#vastushastram
#Vastuconsultantchennai
சென்னை வாஸ்து
#Vastu_Consultant_Chennai #jagannathan_vastu #Tirupur_Vastu #tirucirappallivastu #VastuConsultant_Tamilnadu #salemVastu #coimbatorevastu #ChennaiVastu #SalemVastu

Loading