வாஸ்து புத்தகம் படித்து வீடு கட்டலாமா? Can we read Vastu book and build a house?

Can we read Vastu book and build a house?

வாஸ்து புத்தகங்களைப் படித்து கட்டிடம் கட்டலாமா என்கிற சந்தேகத்தை ஒரு நண்பர் என்னிடம் கேட்டிருந்தார் அந்த வகையில் வாஸ்து சார்ந்த கலை நுணுக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிற புத்தகங்கள் என்பது மார்க்கெட்டில் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் என அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரை பலவிதமான புத்தகங்கள் விலைக்கு கிடைக்கின்றன இந்த இடத்தில் ஒவ்வொரு புத்தகங்களும் ஒவ்வொரு விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கும் எது உண்மை எது சரியாக இருக்கும் இது தவறான ஒரு கட்டிடத்தை கொடுத்து விடாது என்பது நல்ல ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த வாஸ்து நிபுணர் தான் தெரியுமே தவிர வாஸ்து வாஸ்து புத்தகத்தைப் படித்து கட்டிடம் கட்டலாம் என்று ஒருவர் நினைத்தால் அந்த இடத்தில் ஏமாந்து விடுவார்கள் என்று சொல்லுவேன் தாராளமாக புத்தகத்தை படியுங்கள் ஆனால் கூடவே வருவார் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள் அவரிடம் உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த புத்தகத்தில் இப்படி போட்டு இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தில் இந்த மாதிரி எழுதி இருக்கிறார்கள் இந்த புத்தகத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணலாம் அல்லது இந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் அமைப்பில் நான் கட்டிடம் கட்டலாம் என்கிற கேள்விகளை கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொண்டு கட்டங்கள் புத்தகம் படிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை புத்தகத்தை வைத்து கட்டிடம் கட்டி விடாதீர்கள் இந்த இடத்தில் நான் சொல்கிற விஷயம் ஏட்டுச்சுரைக்காய் என்பது கறிக்கு உதவாது பழைய காலத்து நக்கலான பழமொழி கூட இந்த இடத்திற்கு பொருந்தும் சீனி சக்கர சித்தப்பா ஏட்டில் எழுதிட்டு நக்கப்பா சர்க்கரை என்று சீனி என்று ஒரு புத்தகத்தில் எழுதிவிட்டு தொட்டுப்பார்த்தால் இனி கிடைக்காது அது போலத்தான் புத்தகங்கள் புத்தகத்தில் குறிப்பிட்ட விஷயமும் பொருந்தும் இந்த பதிவுகள் எல்லாமே நான் குறிப்பிட்ட பதிவில் எல்லாமே எனது பத்து வருட உழைப்பு சார்ந்த அனுபவிப்பதற்கு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பத்து வருடம் வாஸ்து முன்னராக பயணப்பட்டால் மட்டுமே தெரியும் வீடு கட்டும் மனிதராக வீரிட்டு மனிதராக பயணப்பட்டால் குறைந்தபட்சம் பதினைந்து இருபது வருடங்கள் போரடித்தால் நல்ல ஒரு வாஸ்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் Can we read Vastu book and build a house?

What are the best books on Vastu Shastra for house constructions?

It gives me immense pleasure to guide you to the best of my ability to help you learn authentic Vastu Shastra from the comfort of your home.

I am firmly of the opinion that you should first of all learn from the classical / ancient texts prior to moving on to Modern Vastu Shastra. I will give you a small list of texts which are considered extremely helpful in this casem :Vastu Shastra Explained

A, Mayamatam.

B. Mansara.

C. Bhrigusamhita.

D. Vishwakarma.

E. Samarangan Sutradhara.

F. Vishwakarma Prakasha.

G. Manusalay Chandrika.

H. Kamikaagam.

Loading