பாண்டிச்சேரி வாஸ்து புதுச்சேரி வாஸ்து

உறவாக இருக்கும் தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகலும்.  

எனது வாஸ்து ஆலோசனை பயணத்தில் தமிழ்நாடு சார்ந்த அனைத்து பகுதிகளிலும் பயணம் இருக்கிறது.

அந்த வகையில் நாளை துரித வாஸ்து பயணமாக 25.11.2022 வெள்ளிக்கிழமை பாண்டிச்சேரி மாநிலம் சார்ந்த பகுதியில் வாஸ்து ஆலோசனை பயணத்தில் இருக்கின்றேன். . ஆகவே அருகில் இருக்கும் தமிழக மாவட்டங்கள் சார்ந்த  விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் மாவட்ட பகுதிகளில்  இருக்கும் மக்களின்  எனது வாஸ்து சார்ந்த உதவி தேவைப்படும்  போது, தொலைபேசி
வழியாக அழைக்கவும். நன்றி. வணக்கம்.
(சென்னை தொலைபேசி
9941899995)

Greetings to my Tamil relatives.  They can live well in the soil.

My vastu consulting tour covers all parts of Tamil Nadu.

In that way, I will be on a Vastu consulting trip tomorrow on Friday 25.11.2022 in the area of Pondicherry as a fast Vastu trip.  .  So when people need help related to my Vastu in Villupuram and Cuddalore Districts of Tamil Nadu nearby, Tel.
  Call via  Thanks.  hello
(Chennai Tel
9941899995)

Loading