வாஸ்து குறிப்பிடும் தெருக்குத்து

தெருக்குத்து தெருக்கூத்துகள் வாஸ்து | Vastu Street-focus/ Veedhi Potu/ Veedhi Shula Road Hitting

தெருக்குத்து தெருக்கூத்துகள் வாஸ்து | Vastu Street-focus/ Veedhi Potu/ Veedhi Shula Road Hitting தெருக்கூத்துகள் வாஸ்து,வாஸ்து குறிப்பிடும் தெருக்குத்து,வீடு கட்டும் மனையின் மனைக் குத்துத் தோஷம்,Street Focus | Road Hitting | Veedhi Soola Vastu,Vastu Shastra – T-Point or Road Hit Properties,A road hit in the southeast corner.,வடக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம்,வாஸ்து சாஸ்திரம் தெருக்குத்து,காலி மனை வாஸ்து,நன்மை தரும் தெருக்குத்து,Various road positions and …

தெருக்குத்து தெருக்கூத்துகள் வாஸ்து | Vastu Street-focus/ Veedhi Potu/ Veedhi Shula Road Hitting Read More »

 57 total views,  3 views today

தெரு முட்டு சந்துமனைகள் வாஸ்து

தெரு முட்டு மனைகள் வாஸ்து பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தெரு முட்டு மனைகள் என்று சொல்லும்பொழுது ஒரு சாலை கடைசியில்  விடுகிற மனையாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்தவகையில் ஒரு சாலை கிழக்கிலிருந்து மேற்காக செல்கிறது . ஒரு வீடு கிழக்கு பார்த்து இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த விஷயத்தில் மனை அகலத்திற்கு சாலை வருகிறது என்று சொன்னால் அது பெரிய அளவில் பாதிப்பை கொடுக்கிற மனையாக இருக்காது. ஆனால் முழுக்க முழுக்க பலன் தருகிற மனை என்றும் …

தெரு முட்டு சந்துமனைகள் வாஸ்து Read More »

 79 total views,  2 views today

தெருகுத்து தெருப்பார்வை வாஸ்து | T junction vastu in tamil

வாஸ்துவில் மிகமிக தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயம் என்றால் தெருக்கள் சார்ந்த அமைப்பை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் நல்ல தெருக்குத்து  அல்லது எதிர்மறை தெருக்குத்து சார்ந்த வித்தியாசத்தை தெரிந்து கொண்டால்தான் ஒரு நல்ல இடத்தில் வாழ்வதற்குரிய வழியை ஒரு மனிதன் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். அந்த வகையில் நான்கு நல்ல தெருக்குத்துகள்,  அதேபோல நான்கு தவறான தெருக்குத்துகள் உள்ளது.   அந்த வகையில் நல்ல தெருக்குத்துகள் எவை?தவறான தெருக்குத்துகள் எது என்று தெரிந்து கொள்வோம். ஒரு இடத்திற்கு வடகிழக்கு வடக்கிலிருந்து …

தெருகுத்து தெருப்பார்வை வாஸ்து | T junction vastu in tamil Read More »

 108 total views,  2 views today