கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து

Septic tank vastu in tamil /கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து | செப்டிக் டேங்க் எங்கு கட்டலாம் | chennai vastu

Septic tank vastu in tamil ,கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து,செப்டிக் டேங்க் எங்கு கட்டலாம்,தென்கிழக்கு செப்டிக் டேங்க் வாஸ்து,Septic tank cost estimate ,septic tank vastu,Vastu Tips for Septic Tanks,What is the ideal place for Septic Tank,Direction of Septic Tank as Per Vastu,Vastu Class- underground water tank, #southwest_septictank,#Vasthuforseptictank,#VarahiVasthu,#Best_Vastu_consultant,#Vastu_Consultant,If the septic tank is placed,Home Vastu Shastra Vastu for Septic Tank,வாஸ்து படி செப்டிக் …

Septic tank vastu in tamil /கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து | செப்டிக் டேங்க் எங்கு கட்டலாம் | chennai vastu Read More »

Loading

மேல்நிலை தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து | Overhead tank Vastu | Vasthu for overhead tank | chennai vastu

மேல்நிலை தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து,Overhead tank Vastu,Vasthu for overhead tank, chennai vastu , தண்ணீர் தொட்டி கட்டுமானம், தண்ணீர் தொட்டி அளவு, கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து, மனையடி சாஸ்திரம் தண்ணீர் தொட்டி,overhead water tank vastu, செப்டிக் டேங்க் வாஸ்து, overhead water tank above bedroom, overhead water tank in south-east, overhead water tank in north-east, colour of overhead water tank according to vastu, overhead …

மேல்நிலை தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து | Overhead tank Vastu | Vasthu for overhead tank | chennai vastu Read More »

Loading

Septic tank vastu | கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து | செப்டிக் டேங்க் வாஸ்து | chennai vastu Septic tank

Septic tank vastu in tamil ,கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து,தண்ணீர் தொட்டி, கழிவு நீர்,sump and septic tank, செப்டிக் டேங்க் வாஸ்து,chennai vastu Septic tank,வாஸ்து – கழிவுநீர்த் தொட்டி, கழிவுநீர் தொட்டி அமைப்பது எப்படி,Septic tank Vastu guidelines, தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து,Expert Vastu Tips for The Right Position of Septic Tank, செப்டிக் டேங்க் கட்டும் முறை,Septic Tank Vastu – Remedies, தெற்கு பார்த்த வீடு செப்டிக் டேங்க், …

Septic tank vastu | கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து | செப்டிக் டேங்க் வாஸ்து | chennai vastu Septic tank Read More »

Loading

மேல்நிலை தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து சாஸ்திரம் | Overhead tank Vastu chennai | Water tank Vastu in tamil

மேல்நிலை தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து,Overhead tank Vastu ,Water tank Vastu in tamil, தண்ணீர் தொட்டி கட்டுமானம், தண்ணீர் தொட்டி அளவு, கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து, வடக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம், நிலத்தொட்டி வாஸ்து, தண்ணீர் வைக்கும் திசை, Vastu Tips For Overhead Tank, water tank vastu for north facing house, underground water tank vastu direction, colour of overhead water tank according to vastu, …

மேல்நிலை தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து சாஸ்திரம் | Overhead tank Vastu chennai | Water tank Vastu in tamil Read More »

Loading

கீழ்நிலை தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து | தண்ணீர் தொட்டி | underground water tank vastu | chennai vastu tank

கீழ்நிலை தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து,தண்ணீர் தொட்டி,underground water tank vastu,Underground Water Tank Direction , கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து, வடக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம், வாட்டர் டேங்க் வாஸ்து, தண்ணீர் தொட்டி கட்டுமானம், underground water tank vastu in tamil, water tank vastu for south facing house, underground water tank size as per vastu, underground water tank in south-west vastu, underground water tank …

கீழ்நிலை தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து | தண்ணீர் தொட்டி | underground water tank vastu | chennai vastu tank Read More »

Loading

Septic tank vastu in tamil | கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து,

கழிவுநீர் தொட்டி என்பது எனது வாஸ்து பயண நிகழ்வில் எதிர்மறை அமைப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. கழிவுநீர் தொட்டி களைப் பொறுத்த அளவில் ஒரு இல்லத்தின் வெளிப்புறப் பகுதியில் அமைக்க முடிந்தால் அமைப்பது சாலச் சிறந்தது. இல்லை என்று சொன்னால் தென கிழக்கு மூலையில் அமைந்தால் கூட  என்னைப் பொருத்தளவில் தவறு என்றுதான் சொல்லுவேன். ஒரு சில மக்கள் வீடு கட்டுவதற்கு முன்பாகவே கழிவுநீர் தொட்டியை பள்ளம் பறித்து விடுவார்கள். ஆனால் என்னை பொறுத்த அளவில் கழிவுநீர் தொட்டியில் முதலில் …

Septic tank vastu in tamil | கழிவுநீர் தொட்டி வாஸ்து, Read More »

Loading