தமிழ் வாஸ்து காலண்டர் | புதிய இடம் வாங்க வாஸ்து

ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமங்களம் உண்டாகட்டும். இன்று #திருவாடிப்பூரம். #காலண்டர்_வாஸ்து#Vastu_calendar. உடன்பிறப்பான பிரியமுள்ள தமிழ் ரத்த சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகலும்.. 1.8.2022#தமிழ்_காலண்டர். நான் கொடுக்கும் நேரம் சென்னை நேரத்தின் அடிப்படையில் ஆகும். நான் கொடுத்த நேரத்தில் 3 நிமிடம் கழித்து பார்க்கவும்.காரணம் நாளை சென்னை சூரிய உதயம் காலை 5.57.(காலண்டரில்  நீங்கள் பார்க்கும் நட்சத்திர மற்றும், திதி நேரங்கள் துள்ளியமாக இல்லை. அதற்காக எனது  விளிப்புணர்வு திருக்கணித பஞ்சாங்க பதிவு) தினசரி நாள்காட்டி 1.8.2022 …

தமிழ் வாஸ்து காலண்டர் | புதிய இடம் வாங்க வாஸ்து Read More »

 36 total views,  1 views today