பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு வாஸ்து|school caleges vastu

ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் என்பது அந்நாட்டு மக்களின் கல்வி அறிவை பொருத்தே கணக்கிடப்படுகிறது என்று சொன்னால் மிகையாகாது. அந்த வகையில் கல்வியைப் புகட்டும் கல்வி அறிவைக் கொடுக்கும் பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள் வாஸ்து முறையுடன் இருக்கும் பொழுது நாட்டின் வருங்காலத் தூண்களாக மாணவச் செல்வங்கள் விளங்குவார்கள். கல்விதான் ஒரு மனிதனை சமூக ஒழுக்கம் என்கிற விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு கோயிலாக இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில், இந்த நூற்றாண்டில் நகரங்கள் முதல் கிராமங்கள் வரை வேறுபாடுகளின்றி கல்வி அறிவு …

பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு வாஸ்து|school caleges vastu Read More »

 64 total views,  3 views today