குடும்பம் பிரிவதற்கு வாஸ்து காரணமா?

பல காலமாக அண்ணன் தம்பி உறவு கொள்ளும் அக்கா தங்கை இருவரும் ஒன்றாக இருப்பார்கள் ஒரு சில இடங்களில் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கையை திருமணம் செய்து ஒரே கூட்டுக் குடும்பங்களாக இருப்பார்கள் ஒரு காலகட்டத்திற்குப் பிறகு இரு குடும்பங்களும் பிரியக் கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் ஒரு சில இடங்களில் மாமன் மைத்துனர் சார்ந்த மச்சான் மைத்துனர் சார்ந்த மக்கள் இணைந்த குடும்பமாக இருப்பார்கள் இவர் தங்கையை அவரும் அவர் தங்கையை இவரும் இவரின் அக்காவை அவரும் …

குடும்பம் பிரிவதற்கு வாஸ்து காரணமா? Read More »

 179 total views,  1 views today