ராணுவ வீரர்களுக்கு வாஸ்து

ராணுவ வீரர்களுக்கு வாஸ்து என்று சொல்லும்பொழுது ராணுவ சார்ந்த எல்லை பாதுகாப்பு படை நேரடியாக ராணுவத்தில் இருக்கிற மக்கள் இந்த நாட்டின் காவல் தெய்வங்களாக பார்க்கப்படுவது பார்க்கப்படுகிறது பார்க்கப்படும் அந்த வகையில் அவர்களின் உடல் உயிர் என்பது நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் அவர்கள் குடும்பத்திற்கும் மிகமிக தேவை ஒவ்வொரு ராணுவ வீரர்களும் அவர்களுக்கு அவருடைய குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய சொத்து அந்த சொத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் உண்டு அந்த வகையில் ஒரு ராணுவ …

ராணுவ வீரர்களுக்கு வாஸ்து Read More »

 235 total views,  2 views today