தொழிற்சாலை வாஸ்து வகையில் செக்யூரிட்டி ரூம்

ஒரு தொழிற்சாலைக்கு அதை பாதுகாக்கின்ற பிரதான கதவு இருக்கக்கூடிய இடத்தில் கதவுகளை திறந்து விடுவதற்கும் உள்ளே இருப்பவர்களை பரிசோதனை செய்து அனுப்பவும் வெளியே செல்பவர்களை பரிசோதனை செய்து அனுப்பவும் அந்த இடத்தில் காவலாளி என்கிற ஒரு நபர் தேவை அந்த இடத்தில் அவர் எப்பொழுதுமே பெரிய நிறுவன தொழிற்சாலையாக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு என்று ஒரு அறைகள் என்பது மிக மிக முக்கியம் அந்த வகையில் ஒரு தொழிற்சாலை சார்ந்த காவலாளி அங்கு அமர வேண்டும் அது …

தொழிற்சாலை வாஸ்து வகையில் செக்யூரிட்டி ரூம் Read More »

Loading