முஸ்லிம் கிறிஸ்தவ மக்களின் வாஸ்து

வாஸ்து என்கிற ஒரு விஷயம் முழுக்க முழுக்க இந்து மதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் என்னை பொறுத்த அளவில் அது இந்துக்களுக்கு மட்டுமே சம்பந்தப்பட்ட சாஸ்திரம் கிடையாது இந்த பூமியில் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்களுக்கு கீழே வாழ்கின்ற அனைத்து மக்களுக்கும் இந்த விதி பொருந்தும் ஒரு சில விஷயங்களை சாஸ்திர நுணுக்கமான விஷயங்களை ஒரு சில மக்கள் மட்டுமே போன தலைமுறையில் மறைத்து வைத்திருந்தனர் ஆனால் இந்த தலைமுறையில் ஓரளவுக்கு அது வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் …

முஸ்லிம் கிறிஸ்தவ மக்களின் வாஸ்து Read More »

 97 total views,  1 views today