வாஸ்து முறையில் முன்னோர்கள் படம் எங்கே வைக்க வேண்டும்.

வாஸ்து வகைகள் முன்னோர்களை நினைவு கூர்வது என்பது மிக மிக சிறப்பு அவர்கள் காலமான அந்த நாளில் அந்த நிகழ்வு நடக்கிறது ஒரு திகில் ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்வதும் அன்ன தானம் கொடுப்பதும் நினைவு வகைகள் மருத்துவ சேவைகளை வழங்குவதும் மிக மிக சிறப்பு ஆக இந்த இடத்தில் அந்த நிகழ்வு மட்டும் ஒரு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் என்று சொன்னால் அவர்களின் படங்களை எங்கு வைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு விதி உள்ளத்தில் …

வாஸ்து முறையில் முன்னோர்கள் படம் எங்கே வைக்க வேண்டும். Read More »

 48 total views,  1 views today