வெளிநாட்டு மக்களின் வாஸ்து

வெளிநாடு வந்த வசிக்கிற மக்கள் வேற்று மதங்களை சார்ந்த மக்கள் அதாவது இந்து மதம் வேறு மதங்களைச் சார்ந்த மக்கள் பெரிய அளவில் பின்பற்றுவது கிடையாது இந்த நிலை எங்கே இருக்கிறது அவருடைய வாழ்க்கை நன்றாக இல்லையா செல்வ நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது சார்ந்த பழக்க வழக்கங்கள் என்பதும் பலவிதமான மாறுபட்ட நிலையில் இருக்கிற மக்களாக இருக்கின்றனர் ஒவ்வொரு பூமிக்கும் ஒரு நிலை உண்டு அந்த வகையில் மகான்கள் வாழ்ந்த பூமியாக புண்ணிய பூமியாகத் திகழ்கிறது நமது …

வெளிநாட்டு மக்களின் வாஸ்து Read More »

 34 total views,  3 views today