விவசாய நிலத்தில் கோயில் இருக்கலாமா?

விவசாய நிலங்களில் ஏற்கனவே கோயில்கள் இருக்கும் கருப்புசாமி அண்ணமார் விநாயகர்கள் ஒரு சில இடங்களில் வைத்திருப்பார்கள் அய்யனார் தம்பிரான் சாமி போன்ற இந்து மத வழிபாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறுதெய்வ வழிபாடுகள் இருக்கும் இந்த வழிபாடுகள் இருக்கலாமா இருக்கக் கூடாதா என்கிற கேள்வி நிறைய மக்களுக்கு இருக்கிறது தாராளமாக விவசாய நிலங்களில் விவசாய நிலங்களில் தாராளமாக இருக்கலாம் ஆனால் அங்கு குடியிருக்கும் பொழுது ஆலயம் அப்படி இருக்கின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் குடியிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு மேற்குப் புறத்தில் …

விவசாய நிலத்தில் கோயில் இருக்கலாமா? Read More »

 136 total views,  4 views today