உருவச்சிலை வாஸ்து நிலை

மறைந்த தலைவர்களின் சிலைகள் என்பது நகர்ப்புற பகுதிகளில் அனைத்து இடங்களிலும் வைத்திருப்பார்கள் சந்திக்கக் கூடிய இடங்களில் 234 சாலைகள் சந்திக்கும் பகுதிகளில் இதுபோன்ற சிலைகள் இருக்கும் அந்த வகையில் ஒரு சில அமைப்புகள் ஒரு சில கடைகளுக்கு நன்மை கிடைக்கும் ஒரு சில வீடுகளுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் ஒரு சில சில அமைப்புகள் சார்ந்த பார்வை அவர்கள் கை காட்டுகிறது ஒரு சில வீடுகளுக்கு தீமையைக் கொடுக்கும் ஒரு சில வீடுகளுக்கு ஒரு இடுகை ஒரு சில …

உருவச்சிலை வாஸ்து நிலை Read More »

 46 total views,  1 views today