தொலைக்காட்சி நிலையங்கள் டிவி ஸ்டேஷன் தனியார் தொலைக்காட்சி நிலையங்கள் வாஸ்து வேண்டுமா

எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் போட்டி என்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட போட்டியிலும் அந்த போட்டி என்பது ஆரோக்கியமான போட்டியாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய வெற்றி என்பதும் ஆரோக்கியமான வெற்றியாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் ஒரு தொலைக்காட்சி நிலையங்கள் வெற்றியை கொடுக்கிற நிலையங்களாக மாறவேண்டும் என்று சொன்னால் வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட வாஸ்து விதிகள் என்னவென்று பார்ப்போம் வாஸ்து விதிகளின் படி ஒரு தொலைக்காட்சி நிலையம் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதி …

தொலைக்காட்சி நிலையங்கள் டிவி ஸ்டேஷன் தனியார் தொலைக்காட்சி நிலையங்கள் வாஸ்து வேண்டுமா Read More »

 136 total views,  2 views today