துர்மரணம் அடைந்த வீட்டை வாங்கலாமா வாரிசுகள் இல்லாத இல்லத்தை வாங்கலாமா நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு மரணம் அடைந்தவர்களின் வீடுகளை வாங்கலாமா

வாஸ்து ரீதியாக பல இடர்பாடுகள் வாழ்க்கை வாழ்கிற மனிதர்களை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஒரு புதிய வீடு வாங்காது பழைய வீடு விற்பனைக்கு வருகிறது நகரத்தின் பிரதான பகுதியில் விட்டால் கிடைக்காது என்கிற ஒரு நிகழ்வில் ஒரு இடத்தை வாங்க முடிவு செய்வீர்கள் அப்படி செய்த பிறகு அங்கு வாழ்ந்த மக்களின் நிலையை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில மக்கள் குடும்பத்தோடு துர் மரணங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் விபத்து சார்ந்த மரணங்கள் ஆகியிருக்கும் குடும்பத்தில் மொத்தமாக …

துர்மரணம் அடைந்த வீட்டை வாங்கலாமா வாரிசுகள் இல்லாத இல்லத்தை வாங்கலாமா நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு மரணம் அடைந்தவர்களின் வீடுகளை வாங்கலாமா Read More »

 32 total views