பகுத்தறிவு மனிதர்கள் வாஸ்து நம்பிக்கை

வாஸ்து சாந்தி நம்பிக்கையில் பகுத்தறிவு சார்ந்த சீர்த்திருத்த மக்கள் நண்பா ஒரு நிலை இருக்கிறது இந்த இடத்தில் வாஸ்து என்பது முழுக்க முழுக்க உண்மை அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை இந்த விஷயத்தை ஒரு மனிதனுக்கு எது கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் அவர்கள் வசிக்கிற வீடு அந்த நிலையை கொடுக்கும் இந்த இடத்தில் பகுத்தறிவு கருத்தை சொல்லுகிற மனிதர்கள் எல்லாமே பொது காரியத்தில் ஈடுபாடு உள்ள மனிதர்களாக தான் மனிதர்களாகத் …

பகுத்தறிவு மனிதர்கள் வாஸ்து நம்பிக்கை Read More »

Loading