கிணறு வாஸ்து

கிணற்றுக்கு ஏற்ற இடம் எது? வாஸ்து | கிணறு Archives – Vastushastram | Well vastu tamil borewell vastu

தவறான கிணறு வாஸ்து

கிணற்றுக்கு ஏற்ற இடம் எது? வாஸ்து,வாஸ்து விதி படி ஒரு இடத்தில் ஆழ்துளை கிணறு அல்லது கிணறு ,கிணறு Archives – Vastushastram,Well vastu ,borewell vastu tamil ,கிணறு வாஸ்து ,போர்வெல்,Vastu doubts in tamil ,well & borewell vastu tamil ,கிணறு வாஸ்து,சென்னை வாஸ்து,chennai vastu ,Well and borewell vastu explained in tamil,வாஸ்துப்படி கிணறு,வளத்தைப் பெருக்கும் கிணறு வாஸ்து,கிணறு போர்வெல் அமைந்திருக்கும் திசைகள்,கிணறு வாஸ்து சாஸ்திரம் ,Vastu tips for …

கிணற்றுக்கு ஏற்ற இடம் எது? வாஸ்து | கிணறு Archives – Vastushastram | Well vastu tamil borewell vastu Read More »

 67 total views

கிணறு மற்றும் ஆள்துளை கிணறுகள் வாஸ்து

வாஸ்து சாஸ்திர அமைப்பில் கிணறுகள் என்பது ஒரு இல்லத்திற்கு முக்கியம். அந்த வகையில் இன்றைய காலகட்டங்களில் ஆழ்துளை கிணறுகள் என்கிற விஷயங்கள் தான் அதிகம் இருக்கின்றன. ஒரு சில இடங்களில் தண்ணீர் எப்போதும் தீராத பகுதிகளில்  கிணறுகளை அமைத்துக் கொள்கின்றனர். ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக, ஆழ்துளை கிணறு வராத காலகட்டங்களில் மிகப்பெரிய கட்டிட அமைப்பில் கிணறுகளை ஒவ்வொரு இல்லங்களிலும் அமைத்தார்கள். ஆனால் இன்று 2000 ஆம் ஆண்டு கால கட்டங்களுக்கு பிறகு கிணறுகள் என்கிற விஷயம் …

கிணறு மற்றும் ஆள்துளை கிணறுகள் வாஸ்து Read More »

 71 total views,  1 views today