கடன் தொல்லை தீர்க்கும் ருணவிமோசனேஸ்வரர்!,கடன் சுமை தீா்க்கும் திருச்சேறை ஶ்ரீசாரபரமேஸ்வரா்,Tirucherai

கடன் தொல்லை தீர்க்கும் ருணவிமோசனேஸ்வரர்!,கடனில் சிக்கித் தவிப்போரை மீட்க,கடன் சுமை தீா்க்கும் திருச்சேறை ஶ்ரீசாரபரமேஸ்வரா்,Tirucherai | Tamilnadu Temple,கடன் தொல்லை தீர பரிகாரம்,திருச்சேறை கடன் நிவர்த்தி தலம்,கடன் பிரச்சினைகள் தீர்வதற்கு: … திருச்சேறை சாரபரமேஸ்வரர்,கடன் பிரச்சினைகள் தீர்வதற்கு: … திருச்சேறை சாரபரமேஸ்வரர்,திருச்சேறை செல்லும் வழி,திருச்சேறை சிவன் கோவில் வரலாறு,திருச்சேறை பதிகம்,கடன் தீர பதிகம்,Parihara Sthalams / பரிகாரத் தலங்கள்,வறுமை நீக்கும் கடன் நிவர்த்தி தலமாம் “திருச்சேறை,  2,224 total views

 2,224 total views