வாஸ்து பஞ்சாங்க காலண்டர் இன்று 7.9.2021

7.9.2021பிலவ ஆண்டுஆவணி மாதம் 22ந் தேதிசெவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய பஞ்சாங்கம்: ஆவணி மாதம் பிலவ ஆண்டு 22ஆம் தேதி செவ்வாய் கிழமை. செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி 2021 ஆம் ஆண்டு.  இன்று நாள் முழுவதும் பிரதமை திதி.இன்று  மாலை  4.53 வரை பூரம் நட்சத்திரம். பிறகு உத்திர நட்சத்திரம்.இன்று யோக நாள்.நேத்திரம் ஜீவன் இல்லை.  யோகினி பாதாளம் ஆகவே JCB மூலம் கிணறு, போர், பள்ளம் தோண்ட வேண்டாம்.  பாத்ரபத சுத்தம் இன்று.  மௌனவிரதம் இன்று. இன்றைய …

வாஸ்து பஞ்சாங்க காலண்டர் இன்று 7.9.2021 Read More »

 6 total views