வாஸ்து பகவான் வழிபாடு

ஒரு சில மக்கள் வாஸ்து பகவான் சார்ந்த படத்தை வீட்டில் வைத்து வணங்குவதும் வாஸ்து பகவானின் அஷ்டோத்திர மந்திரங்களை சொல்வதும் குற்றமாக சொல்கின்றனர் இந்த இடத்தில் ஒரு சில மக்கள் வாஸ்து பகவானின் படத்தை வைத்திருப்பார்கள் அதை வைக்கலாமா என்று சொன்னால் என்னை பொறுத்த அளவில் வைத்துக் கொள்வதில் தவறு கிடையாது தாராளமாக வாஸ்து ஹோமம் வாஸ்து பகவான் அஸ்டோத்திரம் மந்திரங்களையும் வாஸ்து பகவான் காயத்திரி மந்திரம் தாராளமாகச் சொல்லுங்கள் ஆனால் அந்த இடம் வாஸ்து விதிகளுக்கு …

வாஸ்து பகவான் வழிபாடு Read More »

 236 total views,  1 views today