வாஸ்து நாள் பூமி பூஜை

வாஸ்து நாளில் பூஜை என்பது இன்று தினசரி நாள்காட்டி பின்னால் குறிப்பிட்ட காரணத்தால் தினசரி நாள்காட்டி குறிப்பிட்டு இருக்கின்ற காரணத்தால் வாஸ்து நாள் இந்த விஷயம் பிரபலமாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நாளில் நல்ல நேரம் இருக்கிறதா என்று சொன்னாள் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் எப்படி வாஸ்து நேரங்கள் அதன் வேலையை செய்கின்றதோ அதுபோல அந்த நேரத்தில் உரைகளும் அந்த நேரத்தில் ராகு எமகண்டம் குளிகை நேரங்களும் அஷ்டமி நவமி திதி சார்ந்த நிகழ்வுகளும் அதன் …

வாஸ்து நாள் பூமி பூஜை Read More »

 192 total views,  2 views today