வீட்டின் தலைவாசல் எந்தத் திசை நோக்கி இருக்க வேண்டும்? | வீட்டின் திசை முறிவு | tilted house vastu

chennai vastu

வீட்டின் தலைவாசல் எந்தத் திசை நோக்கி இருக்க வேண்டும்?,எந்தத் திசைக்கு என்ன பலன்?,வீட்டின் திசையை எப்படி அறிவது,வாஸ்து வழிகாட்டி-சக்தி,வீடுகளின் திசை வாஸ்து,8 திசைக்கு உரிய பலன்கள் ,திசை முறிவுக்கு உண்டான வரை படங்கள் ,Vastu for skewed plots, tilted sites, non directional homes, diagonal houses, curved plots, sites, this vastu shastra ,சென்னை வாஸ்து ,chennai vastu , திசை திரும்பிய வீடு வாஸ்து,tilted house vastu ,வீட்டின் திசை முறிவுகள்,வீட்டின் திசை முறிவு ஏற்படுத்தும் விளைவுகள்,

 365 total views,  1 views today