வட்டி தொழில் சரியா | ,வட்டி வாங்குவது சரியா?| Finance chit finance | ம பைனான்ஸ் கந்துவட்டி,லேவாதேவி

வட்டி தொழில் சரியா, வட்டி வாங்குவது சரியா?,#Finance ,#chitfinance ,#என்னதொழில்பண்ணலாம் ,#எந்ததொழில்பண்ணகூடாது, #வட்டிதொழிலைகுலதொழிலாக,வட்டி தொழில் செய்வது எப்படி,வட்டி தொழில் செய்வது எப்படி, வட்டி வாங்கி பொருள் ஈட்டுதல் … ,வட்டி வாங்குவது சரியா?,கிழக்காசிய நாடுகளில் செட்டியார்,வட்டி தொழில் செட்டியார்கள் ,வட்டிக்கு விடும் தொழில்,பர்மாவின் செட்டியார்கள்,நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்வட்டி தொழில் ,மைக்ரோ பைனான்ஸ் = கந்துவட்டி,லேவாதேவி ( வட்டி) தொழில் செய்வது பாவமா,வேள் வணிகர் வட்டி தொழில் ,

Loading