மர பீரோ வாஸ்து | Vastu Tips to your almirah at home | வாஸ்துபடி உங்கள் வீட்டில் பீரோ chennaivastu

மர பீரோ வாஸ்து , Vastu Tips to place your almirah at home ,vastu direction for bero in house,வாஸ்துபடி உங்கள் வீட்டில் பீரோ,வீட்டில் பீரோ வைக்கும் முறை!,பீரோ வைக்கும் திசைகள் , DIRECTIONS TO KEEP BERO,வாஸ்துப்படி பீரோவை வைக்க,பணப்பெட்டி எந்த மரத்தில் செய்வது, பண பெட்டி செய்வது எப்படி, which direction is best for almirah as per vastu, can we keep almirah facing south, can we keep almirah facing west, bed position according to vastu, wardrobe placement according to vastu, vastu for cupboard in bedroom, can we place wardrobe on east wall, can we place wardrobe on north wall, பணப்பெட்டியில் வைக்க வேண்டியவை, பணப்பெட்டி வைக்கும் இடம்,

 978 total views,  6 views today