தெருக்குத்து தெருக்கூத்துகள் வாஸ்து | Vastu Street-focus/ Veedhi Potu/ Veedhi Shula Road Hitting

தெருக்குத்து தெருக்கூத்துகள் வாஸ்து | Vastu Street-focus/ Veedhi Potu/ Veedhi Shula Road Hitting

தெருக்கூத்துகள் வாஸ்து,வாஸ்து குறிப்பிடும் தெருக்குத்து,வீடு கட்டும் மனையின் மனைக் குத்துத் தோஷம்,Street Focus | Road Hitting | Veedhi Soola Vastu,Vastu Shastra – T-Point or Road Hit Properties,A road hit in the southeast corner.,வடக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம்,வாஸ்து சாஸ்திரம் தெருக்குத்து,காலி மனை வாஸ்து,நன்மை தரும் தெருக்குத்து,Various road positions and their vastu,தென்கிழக்கு தெருக்குத்து,தென்மேற்கு மூலை குத்து பரிகாரம்,ரோடு குத்தல்,தெருக்குத்து பலன்கள்,

 1,716 total views,  2 views today